Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. februára 2006

Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je Tvoja horlivosť a moc? Skupina priateľov z jedného malého mesta bola na zájazde pri mori. V nedeľu sa rozhodli, že sa pôjdu pozrieť do kostola na bohoslužby. V chráme počuli pekné piesne a videli nezvyčajné liturgické úkony. Spev i liturgia boli očarujúce, takže všetci boli nadšení. Iba jeden z nich, ktorý aj doma chodil pravidelne do kostola, ostal trocha zamyslený. „Tebe sa to nepáčilo?“, pýtali sa priatelia. Muž odvetil: „Páčilo. Spev a liturgia však ešte nie sú všetko. Naším prvoradým cieľom nie je mať krásne bohoslužby, ale krásny život.“ Rozumej – Hospodin neopovrhuje chválou ako takou. On len nenávidí, keď je chvála sprevádzaná neúprimnosťou, domýšľavosťou a okázalosťou. Pokiaľ zotrvávame v hriechu a snažíme sa dodržiavaním náboženských obradov a tradícií vzbudzovať dojem zbožnosti, Boh naše modlitby, piesne ani chvály neprijme. Hospodin túži po úprimných srdciach, nie po choráloch, ktoré zaznievajú z úst pokrytcov. Polož si teda otázku: „Na čom viac záleží: na bezchybne prevedených službách Božích a či na úprimnom vzťahu voči Pánovi Bohu?“ Hoci sa máme usilovať o čo najdôstojnejší priebeh oslavy Hospodina v chráme, nesmieme zabúdať na to, čo podstatné a tým je kvalita nášho kresťanského života. Keď náš život bude Bohu milý, aj naše chvály v chrámových zhromaždeniach sa Mu budú páčiť. Preto vraví žalmista: „Plesajte v Hospodinovi, spravodliví, úprimným pristane chválospev“.