Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. februára 2006

Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne. Všetci sme v niečom schybili. Pochybili sme z rôznych dôvodov. Prečo padol Samson? Kde pochybil tento Boží služobník? Nuž, zaľúbil sa. To by však samo o sebe nebolo nič zlé, ba práve naopak. Láska je dôvod na Božiu radosť…, ale nie vtedy, ak sa zaľúbime do pohanstva. Samson sa zaľúbil do pohanky. Žil s ňou. A v tom bol jeho pád. „Zváb ho!“ – s týmto programom prichádza pohanský svet aj dnes. Diabol si aj dnes pri pohľade na kresťana dáva otázku: „Čím by sme ho mohli premôcť?“ – to je zápas, ktorý sa, bratia a sestry, hrá proti nám. Za peniaze sa toho dá aj dnes veľa kúpiť. Mnohí sú nimi zvádzaní. Aj Dalila sa nimi dala zviesť a preto zvádzala Samsona. A skutočne sa jej darilo. Hoci Samson nechcel vyzradiť tajomstvo, nedokáže to priamo povedať a nedokáže si za tým pevne a verne stáť. Koľkí z kresťanov aj dnes nechcú konať zlo, ale nie sú schopní vyjadriť nahlas svoj názor a vôbec nedokážu stáť pevne a verne za kresťanskými zásadami?! To, že sme ticho, nám škodí. A tak to Dalila využila. Uspala ho. Mnohí kresťania dnes zaspávajú. Spoliehajú sa tak, ako Samson na svoju silu, nie na Toho, ktorý im ju dal. Ale pozor! Aj my môžeme skončiť tak, ako skončil Samson. Neskoro spoznal svoje poblúdenie. Až keď bol potrestaný. Trestom sú postihnuté jeho oči, ktorými sa najviac previnil, keď sa dával zlákať krásou filištínskej ženy. Nedajte sa zviesť!