Slovak Czech English German Polish

Marec

Streda, 01. marca 2006

Jákob povedal svojim domácim: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou a očistite sa.

Čítať ďalej: Streda, 01. marca 2006

Štvrtok, 02. marca 2006

Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. marca 2006

Piatok, 03. marca 2006

Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka.

Čítať ďalej: Piatok, 03. marca 2006

Sobota, 04. marca 2006

Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina.

Čítať ďalej: Sobota, 04. marca 2006

Nedeľa, 05. marca 2006

Zasnúbim si ťa vernosťou, a ty budeš poznať Hospodina.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. marca 2006

Pondelok, 06. marca 2006

Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, odpovedal mu a dal mu znamenie. Chizkija sa neodplatil za preukázané dobrodenie.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. marca 2006

Utorok, 07. marca 2006

Hospodin mi riekol: Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst.

Čítať ďalej: Utorok, 07. marca 2006

Streda, 08. marca 2006

Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte!

Čítať ďalej: Streda, 08. marca 2006

Štvrtok, 09. marca 2006

Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem Tvoje rameno všetkým budúcim pokoleniam.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. marca 2006

Piatok, 10. marca 2006

Pozrite teraz, že ja, len ja som, a nieto Boha okrem mňa.

Čítať ďalej: Piatok, 10. marca 2006