Slovak Czech English German Polish

Sobota, 04. marca 2006

Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina. Mnohokrát to skutočne zaberie, ak človek zvýši hlas. Aj o Ježišovi sme dnes čítali, že: „Zavolal veľkým hlasom.“ (43a) Hovoril nahlas tam, kde my zvykneme byť ticho. A čo to pomôže, keď zvýšime hlas? Čo to urobí, ak sa my postavíme na cintorín a budeme volať silným hlasom? Vari mŕtvy môžu počuť? Nás nie, ale Božieho Syna - áno. On zvolal nie preto, žeby tichší hlas nepomohol, ale preto, aby Ho všetci počuli. Ako teda Ježiš vzkriesil Lazára? Mocou svojho Slova. Povedal (43b) a on vstal. Jeho Slovo je mocné a životodárne. On je Pánom nad smrťou. Aký význam má toto Lazárovo vzkriesenie pre nás? Je znamením, že to, čo Kristus urobil na telesnej úrovni, to robí aj na duchovnej úrovni. Tak, ako vzkriesil telesne mŕtveho, tak kriesi aj duchovne mŕtvych. Hriech nás urobil mŕtvymi pre vzťah s Bohom a tak, ako telesná smrť oddeľuje človeka od človeka, tak duchovná smrť oddeľuje človeka od Boha. My môžeme telesne žiť a byť pritom duchovne mŕtvi. A preto prišiel Kristus, aby duchovne mŕtveho človeka priviedol k životu. (24-25) Ako môže človek žiť s Bohom, keď je duchovne mŕtvy? Tak, že musí byť duchovne vzkriesený. A ako Kristus kriesi duchovne mŕtvych? Tak, ako vzkriesil telesne mŕtveho Lazára – mocou svojho Slova. Jeho Slovo má moc dať život. Nový, večný život. Ten, ktorý vtedy stál pred Lazárovým hrobom, možno teraz stojí pred tvojím duchovným hrobom, v ktorom teraz ležíš duchovne mŕtvy vo svojich hriechoch. A tak, ako vtedy zvolal: „Lazár, poď von!“, tak aj dnes teba volá po mene. „Poď von zo stavu duchovnej smrti!“ A začni žiť nový život! Aj ty môžeš prísť zo smrti do života – vtedy, keď veríš.