Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. marca 2006

Zasnúbim si ťa vernosťou, a ty budeš poznať Hospodina. Možno vám už niekto položil otázku: „Aký je čas?“ Vtedy sa človek pozerá na hodinky a chce oznámiť to, čo z nich vyčítal. Alebo pozerá cez okno a hovorí, aké je vonku počasie. Toto sú odpovede, ktoré počúvame a aj sami používame, ako odpoveď na otázku: „Aký je čas?“ Dnes aj tebe, milý čitateľ znie tá istá otázka: „Aký je čas?“ No tu Božie Slovo od nás nechce vedieť koľko je hodín, ani aké je vonku počasie. Sme vyzvaní k tomu, aby sme si uvedomili: „Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!“ S výkričníkom nás apoštol upozorňuje na zvláštny, výnimočný a vzácny čas. Čas veľmi príhodný. Čas, kedy sa aj ty môžeš stretnúť s Bohom v Kristovi. Žime, ako Boží služobníci, aby mnohí aj skrze našu službu a svedectvo mohli spoznať, že žijú vo výnimočnom čase! V čase milosti. A tak sa vás ešte raz pýtam: „Aký je pre vás dnešný deň? Pekný? Smutný? Alebo v niečom zvláštny?“ Isteže, pre každého je iný, ale v tom najpodstatnejšom a najdôležitejšom je rovnaký – veľmi príhodný, pretože aj dnes je ešte deň spasenia.