Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. marca 2006

Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, odpovedal mu a dal mu znamenie. Chizkija sa neodplatil za preukázané dobrodenie. Deje sa zvláštna vec a mnoho ľudí je v pomykove. Niekoľko Židov si zapcháva nos a väčšina sa čuduje, či dobre vidia, lebo nejakí muži práve odvaľujú kameň z Lazárovho hrobu. Práve sa stalo to, čo v Betánii ešte nikto nezažil. Človek, ktorý bol štyri dni mŕtvy, si po Ježišových slovách, začal odvíjať pohrebné plátno z nôh a rúk. Dnes by to bola vo všetkých správach sveta udalosť číslo jeden. Najzbožnejší ľudia Izraela mali vtedy tiež tú česť diskutovať o tejto udalosti. Prečítaný text nám však hovorí, že najzvláštnejšiu udalosť celej doterajšej histórie mesta ani nespomenuli. Zapáchajúci človek práve vstal z hrobu, a viete, čo urobili duchovní Izraela? Od toho dňa boli rozhodnutí, že Ježiša zabijú. Musel dokonca prestať verejne účinkovať. Boh práve „predviedol ôsmy div sveta“ a oni po Ňom vyhlásili pátranie. Dôvodom nepovšimnutia si danej udalosti totiž bolo, že namiesto záchrany ľudských duší, tam farizeji a veľkňazi riešili politické a existenčné otázky. Boh okolo nás v náš prospech denne koná a vykonal množstvo veľkých vecí a my to prehliadame, pretože sme práve príliš zaneprázdnení skvalitňovaním svojej pozemskej existencie. Prosím, zastavte sa a urobte aj dnes všetko pre zachovanie existencie večnej! Či už v sebe, vo svojej rodine alebo pre ľudí, s ktorými pracujete. Boh pre nás urobil veľký zázrak, vymenil nás na popravisku so svojim Synom. Všimli ste si to dnes?