Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. marca 2006

Mojžiš však odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelitov z Egypta? I riekol mu: Veď ja budem s tebou. Určite poznáte okolo seba pár detí, ktoré sa učia hrať na klavír. Ako by vyzeral výsledok, keby sme ich poprosili, aby zahrali Beethovenovu Deviatu symfóniu? Starý Ludwig van Beethoven by sa asi obracal v hrobe a výsledok ich snaženia by sa dal nazvať jedným Slovom – katastrofa. Podobne to na zemi vyzerá s piesňou, ktorú zložil Vinohradník o svojej vinici a pre svoju vinicu. Čiže Boh o nás a pre nás. O kráse a dokonalosti života. Náš prednes tejto piesne je často hrozný. No Boh podstúpil toto obrovské riziko a dovolil nám, aby sme ho ako cirkev reprezentovali. V mnohom zlyhávame a robíme hrubé chyby. Kto očakáva od cirkvi dokonalosť, ten ešte nepochopil povahu ľudstva. Cirkev je, tak ako manželstvo, iba začiatok boja o fungovanie lásky a spoločenstva. Ešte sa iba učíme. Ak nám Boh nedal nič dokonalejšie ako cirkev, aj keď vedel, že budeme Jeho pieseň spievať s chybami a falošne, prečo je potom v našich ústach toľko kritiky a nevďačnosti? Ak majú znieť naše tóny lepšie, tak to, čo sa musí v cirkvi najprv zmeniť, ste vy a ja. Viacej cvičiť. Ak by nám deti z ľudovej školy nezahrali Beethovena, pravdepodobne by sme ho nikdy nepočuli. Pre mnohých ľudí je aj nedokonalá cirkev jedinou šancou, ako počuť Božiu pieseň. Vážme si preto aj naše spoločenstvo, pretože Boh zatiaľ nevymyslel nič lepšie a rozhodol sa nám dôverovať.