Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. marca 2006

Zďaleka spomínajte na Hospodina, a nech vám Jeruzalem leží na srdci. Aký ostrý kontrast! Na začiatku textu čítame o mužovi, ktorý miloval svojich a dokonale im preukázal lásku. Na konci však čítame o mužovi, ktorý nebol čistý, lebo bol zradcom. Pán Ježiš vstúpil do tohto sveta, aby ako Boží služobník vykonal to, čo bolo treba na našu záchranu. Šiel cestou namáhavej služby – volal k pokániu a dôvere v nebeského Otca, vyučoval zástupy poslucháčov, objasňoval im Písmo Sväté, trénoval svojich učeníkov, pripravoval ich do náročnej služby Božích vyslancov, pomáhal trpiacim a núdznym prejavmi Božej moci. Napokon necúvol ani pred potupnou a bolestnou smrťou na kríži. Akoby bol nejaký zločinec. Je to málo? Ďakujme Pánovi Ježišovi za Jeho službu, za Jeho nesmiernu obeť prinesenú z lásky k nám! Naproti tomu počínanie učeníka Judáša vyznieva veľmi úboho. Videl skutky svojho Majstra, počul Jeho reči, dennodenne sa mu dostávalo tej najlepšej výučby a výchovy a predsa sa rozhodol pre zradu. Sami sme možno boli svedkami, ako niekto, kto patril k Ježišovým nasledovníkom, už nim nie je. Zradil svojho Pána, zradil aj cirkev, naše spoločenstvo, zbor omilostených hriešnikov. Keď vidíme, že niečo také sa deje aj dnes blízko nás, prosme Pána Boha, aby nás zachoval vo viere a nedal nám odpadnúť od Pána Ježiša Krista! Božia milosť a osobné spoločenstvo s Ním nám je nadovšetko drahé. Amen.