Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. marca 2006

Nebuď mi postrachom; Ty si mi útočiskom v deň pohromy. Zvláštne, pre niektorých priam nepochopiteľné počínanie Pána Ježiša. Kto to kedy videl, aby vodca umýval nohy, či inak slúžil svojim nasledovníkom! Vodca má predsa viesť a všetkými prostriedkami udržiavať v područí tých, ktorí mu patria. Taká je mienka mnohých ľudí. Lenže pravé vodcovstvo je iné. Pán Ježiš nám na príklade umývania nôh učeníkov ukazuje, ako si počína skutočný vodca Božieho ľudu. Okrem iného motivuje svojich bratov a sestry osobným príkladom služby, neváha sám seba obetovať pre nich, ponížiť sa a tak im poslúžiť. Pán Ježiš to urobil pre nás, keď opustil slávu, ktorú mal u Otca a prijal podobu človeka, služobníka, aby nás zachránil. Jeho počínanie pred posledným stolovaním so svojimi učeníkmi bolo veľmi praktickým činom, no zároveň symbolickým vyjadrením Jeho misie na Zemi. Nechajme sa aj my motivovať týmto zvláštnym skutkom nášho Spasiteľa! Rozhliadnime sa okolo seba a nájdime príležitosť ako ešte dnes, či zajtra môžeme poslúžiť svojim bratom a sestrám vo viere. Je to iste dobrý spôsob ako sa stotožniť so svojim Pánom a byť Jeho verným učeníkom. Amen.