Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. marca 2006

Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto Ho očakáva. Na označenie tých, ktorí sa hlásia k Ježišovi Kristovi sa od počiatku používajú rozličné označenia – svätí, kresťania, veriaci, cirkevníci, ba dokonca i „neveriaci psi“, ako nás s obľubou nazývajú moslimovia. Jedno z najvýstižnejších označení je „učeníci“. Sám Pán Ježiš ho viackrát použil. Napríklad, keď dal svoj posledný príkaz, nepovedal: „Choďte a čiňte mi cirkevníkov“, ale „Choďte a čiňte mi učeníkov...“ Podobne aj v prečítanom texte hovorí: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ Pán Ježiš predpokladá, že tí, ktorí v Neho uverili, boli pokrstení a vykročili za Ním, budú sa ako usilovní žiaci učiť Ježišovej náuke a aj ju prakticky precvičovať, uplatňovať v každodennom živote. Napríklad tým spôsobom, že sa budú vzájomne milovať, stáť jeden za druhým, pomáhať si v ťažkostiach života a kryť chrbát toho druhého, keď na nás prichádzajú útoky zo strany bezbožného sveta. Takouto vzájomnou láskou potrebujeme začať. Myslím, že je to jedna z prvých lekcií, ktorú musíme ako Ježišovi učeníci absolvovať. Podľa bratsko-sesterskej lásky nás bude môcť svet identifikovať. Je to tá najkrajšia vizitka, najkrajšie logo, aké možno vymyslieť. Amen.