Slovak Czech English German Polish

Utorok, 21. marca 2006

Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. o Bohu je možné viesť v dvoch rovinách: v rovine rozumu a v rovine viery. Reformátor Martin Luther nás naučil dôležitú vec: O Bohu môžeme rozprávať a uvažovať jedine v rovine viery, pričom rozum nám môže byť výbornou slúžkou. Tu sa síce nedozvieme o tom, aký je Boh sám osebe, ale dozvieme sa, že je milujúci Otec, ktorý nezabudol na svoje stvorenie. Naopak: sklonil sa k človeku dolu z neba, aby v Ježišovi Kristovi zachránil, čo bolo zahynulo. Dozvieme sa aj to, že jedinou cestou k Nemu je láska a viera. A že Ježiš je vystretou rukou Otcovou. Chyť sa jej a budeš prebývať bezpečne! Dozvieme sa aj to, že Boh je Ten, ktorý nášmu životu daroval budúcnosť: „tela z mŕtvych vzkriesenie a večný život.“