Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. marca 2006

Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky. Aj keď prečítame celú Bibliu, Boh predsa ostane pre nás tajomstvom. Nijaké ľudské slová Ho neobsiahnu, nijaké vzorce nevystihnú. On je skrytý Boh, ktorý sa zjavuje v Ježišovi Kristovi. Náboženstvá sveta sa pokúšajú predstaviť, vystihnúť Ho v rozličných podobách; je to však daromné. „Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne“ – hovorí Boží Syn. A to nám stačí. Boh však predsa len nie je úplným tajomstvom. Dal nám poznať to, čo je pre nás dôležité. Mimo iného zjavil aj spojenie s Ním: čokoľvek budeme prosiť v mene Ježiš. To je kód, heslo na nadviazanie spojenia vo viere. Aj dnes čaká na nás. Malý Jakubko dostal mobil. Má to jednoduché: nájde si heslo, stlačí gombík a ohlási sa mu otec. Je to prosté. Už sa nemusí báť ani vtedy, keď je otec preč, ďaleko z domu. Vytiahne mobil, stlačí gombík a môže povedať, čo „kultu – náboženskej formy“, k zmene života. (ES 483) ho trápi. Aké jednoduché. Máme spojenie s Otcom v nebi – skrze modlitbu. Nezabudnime na to ani dnes!