Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. marca 2006

Lebo ma skryje vo svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho stánku. V tejto kapitole je jedinečným spôsobom naznačená Svätá Trojica. Po Otcovi a Synovi je tu Duch pravdy. Radca. Možno ste už boli bezradní. Bývajú také chvíle v živote. Možno aj dnes nás stretne jedna z nich. Kde nájsť zamestnanie? Odkiaľ vziať peniaze? Ako napraviť pokazené vzťahy v rodine? Čo bude so zdravím? Už nie sme bezradní. Vieme ku komu môžeme ísť kedykoľvek. Jediným predpokladom je láska: Ak ma milujete... Učíme sa žiť v tejto novote života.