Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. marca 2006

Hospodin je dobrý a spravodlivý, a preto ukazuje cestu hriešnikom. Medzi kľúčové slová v škole viery patrí Slovo zmierenie. (2K 5,18- 20) Ono znamená, že do vzťahu medzi človekom a Bohom sa navrátil pokoj. Je to pokoj ľudského srdca, ktorý prevyšuje každý rozum (F 4,7). Jeho účastníkmi sú všetci, ktorí uverili. Toto zmierenie sa potom prenáša do medziľudských vzťahov. Občas sa posťažujeme, že v súčasnom svete je málo pokoja. Zdá sa nám, že to súvisí s vonkajšími podmienkami života. Zhon, nezamestnanosť, uponáhľanosť, primnoho záujmov, televízia... V skutočnosti je to však ináč. Nepokoj neprichádza z vonku, ale zvnútra, vychádza z ľudského srdca. Je súčasťou, následkom nevery. Čím je v tvojom srdci viac nevery, tým viac zažívaš nepokoja a opačne. V Kristovi sme prijali pokoj, aby sme ho šírili okolo seba. Máme byť tvorcami pokoja. Usilujme aj dnes zasiať aspoň jedno semienko pokoja do sŕdc ľudí okolo nás. Kde vziať semienko? Skús ho nájsť vo svojom vlastnom srdci.