Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. marca 2006

Srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. S týmto výrazom sa stretávame v evanjeliu podľa Jána temer dvadsaťkrát. Pán Ježiš takto dáva najavo svoju božskú zvrchovanosť. Za týmto výrazom cítime toto Slovo v horiacom kre na Chórebe, kde sa Jahve predstavuje Mojžišovi: „Som, ktorý som!“ (2M 3,14). Ak sa v dnešnom texte Pán Ježiš prirovnáva k pravému vinnému kmeňu, tým zdôrazňuje výhodu pre každú ratolesť, ktorá je na tomto kmeni, lebo jej nehrozí podvýživa, podchladenie, suchota, škodcovia a pod. Ak k tomu pridáva slová: „...a môj Otec je vinohradník“, tak si smieme byť istí, že z Božej strany sú splnené všetky podmienky, aby ratolesť prinášala hojne ovocie. Ratolesť na vinnom kmeni nemá možnosť ako človek, rozhodnúť sa nezostať pri Pánovi Ježišovi. Kto tak urobí, vysýcha, neprináša ovocie, vinohradník ho odrezáva a hádže na oheň, to je zatratenie. Naším poslaním je zostať na vinnom kmeni a prinášať veľa ovocia! V pokore si uvedomujeme a verne vyznávame, že bez Pána Ježiša a bez Ducha Svätého nemôžeme prinášať duchovné ovocie a preto s nábožným pevcom voláme: „Ty si vinný kmeň, Pane a my ratolesti, daj, nech stále vzrastáme v pravej pobožnosti; Duchom svojím požehnaj práce Ti na chválu, konečne nám radosť daj v nebi neskonalú.“