Slovak Czech English German Polish

Piatok, 31. marca 2006

Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého. Duch Svätý plní svoje poslanie: 1. usvedčuje svet z hriechu, že neverí v Ježiša Krista. Každý hriech môže byť odpustený, s ktorým kajúci hriešnik príde k Pánovi Ježišovi. Kto však vo svojej pýche a samospravodlivosti vyhlási, že nepotrebuje Spasiteľa, nič mu nemôže byť odpustené. Duch Svätý 2. svedčí o spravodlivosti, ktorú požaduje spravodlivý a svätý Boh. On chce, aby sme s Ním mali spoločenstvo, preto nás stvoril na svoj obraz. Keď hriech tento vzťah pokazil, v plnosti času nám ponúka novú spravodlivosť, ospravedlnenie v mene Ježiša Krista. On zomrel pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Teraz je na Božej pravici a prihovára sa za nás nespravodlivých, aby sme neboli odsúdení na zatratenie. 3. Radca svedčí o budúcom súde. Vládca tohto sveta – diabol je už odsúdený a s ním každý, kto neprijíma Pána Ježiša a nie je oblečený do rúcha Jeho spravodlivosti. Ak sa nám zdá, že diabol si na tomto svete robí, čo chce a Pán Boh mu v ničom nebráni, tak je to len zdanie. Rozhodujúca bitka sa odohrala na Golgote a prázdny hrob na Veľkú noc potvrdil víťazstvo Pána Ježiša. Diabol vie, že má málo času a malý manévrovací priestor, preto zúri a zabíja každého, kto nie je pod ochranou mena Ježiš. Kto dnes počul hlas Ducha Božieho, nech otvorí srdce, využije čas milosti a príjme Pána Ježiša za svojho Spasiteľa a Pána!