Slovak Czech English German Polish

Marec

Utorok, 21. marca 2006

Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin.

Čítať ďalej: Utorok, 21. marca 2006

Streda, 22. marca 2006

Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky.

Čítať ďalej: Streda, 22. marca 2006

Štvrtok, 23. marca 2006

Lebo ma skryje vo svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho stánku.

Čítať ďalej: Štvrtok, 23. marca 2006

Piatok, 24. marca 2006

K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, môj Bože: zachráň ma pred všetkými mojimi prenasledovateľmi a vytrhni ma.

Čítať ďalej: Piatok, 24. marca 2006

Sobota, 25. marca 2006

Hospodin je dobrý a spravodlivý, a preto ukazuje cestu hriešnikom.

Čítať ďalej: Sobota, 25. marca 2006

Nedeľa, 26. marca 2006

Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť.

Čítať ďalej: Nedeľa, 26. marca 2006

Pondelok, 27. marca 2006

Srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.

Čítať ďalej: Pondelok, 27. marca 2006

Utorok, 28. marca 2006

Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci.

Čítať ďalej: Utorok, 28. marca 2006

Streda, 29. marca 2006

Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha.

Čítať ďalej: Streda, 29. marca 2006

Štvrtok, 30. marca 2006

Hospodin riekol Abrahámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.

Čítať ďalej: Štvrtok, 30. marca 2006