Slovak Czech English German Polish

Marec

Utorok, 21. marca 2006

Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin.

Register to read more...

Streda, 22. marca 2006

Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky.

Register to read more...

Štvrtok, 23. marca 2006

Lebo ma skryje vo svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho stánku.

Register to read more...

Piatok, 24. marca 2006

K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, môj Bože: zachráň ma pred všetkými mojimi prenasledovateľmi a vytrhni ma.

Register to read more...

Sobota, 25. marca 2006

Hospodin je dobrý a spravodlivý, a preto ukazuje cestu hriešnikom.

Register to read more...

Nedeľa, 26. marca 2006

Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť.

Register to read more...

Pondelok, 27. marca 2006

Srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.

Register to read more...

Utorok, 28. marca 2006

Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci.

Register to read more...

Streda, 29. marca 2006

Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha.

Register to read more...

Štvrtok, 30. marca 2006

Hospodin riekol Abrahámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.

Register to read more...

KALENDÁR