Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. apríla 2006

Ako sme počuli, tak sme aj videli... v meste Hospodina mocností: v meste nášho Boha; Boh upevnil ho na veky. V minulých dňoch sme uvažovali o činnosti Ducha Svätého, zvlášť v spoločenstve veriacich ľudí – v cirkvi. Dnes chceme uvažovať o tom, že Duch Svätý uvádza veriacich postupne do všetkej pravdy. Kto sa stal učeníkom Pána Ježiša, ten zostáva žiakom v Božej škole až do smrti. Tri roky nestačili dvanástim na to, aby ich mohol Pán Ježiš uviesť do všetkej pravdy. „Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete.“ Duch Svätý pokračoval vo vyučovaní učeníkov a zmocňoval ich k svedectvu. Všeobecná skúsenosť veriacich kresťanov potvrdzuje skutočnosť, že to, čomu voľakedy v Písme rozumeli, postupne pochopili, a preto očakávajú, že to, čomu dnes nerozumejú, bude im postupne objasnené. Mnoho otáznikov máme o budúcich udalostiach; o druhom príchode Pána Ježiša, o tisícročnom kráľovstve, vzkriesení, súde, nebi, pekle, čo robia naši milí, ktorí nás predišli z tejto činnosti a pod. Duch Svätý nám dáva poznávať toľko z Božích tajomstiev, koľko znesieme a koľko potrebujeme vedieť pre svoju spásu a svoju službu. Snažme sa za vyššími darmi a On nám ukáže lepšiu cestu! (1K 12,31).