Slovak Czech English German Polish

Utorok, 11. apríla 2006

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! Každý z nás už bol celkom iste vonku v prírode a sedel pri ohni. Opekal si tam slaninku alebo varil guláš. Takže vieme, že sedieť pri takom ohníku je príjemné. A ak je chladno, tak sa všetci snažíme byť čím bližšie k tomu ohníku. No ak sa priblížime veľmi blízko, tak sa popálime. Popálenina bolí. Viac ako popálenina na tele však bolí popálenina na duši. Toto prežil apoštol Peter na veľkňazovom dvore. Aj on chcel byť len pri ohníku. Chcel sa len ohriať, ale bol to „cudzí“ oheň. Zažali ho cudzí ľudia. Ľudia slúžiaci zaslepenej náboženskej hierarchii. Tu bol Peter tri razy preskúšaný vo vernosti k Pánovi a zlyhal presne tak, ako mu Pán povedal. Keď kohút zaspieval – pocítil svoju popáleninu v duši. Veľmi ho to bolelo. Zaplakal a hoci slzy nie sú tým najlepším liekom na popáleniny, pre dušu je to dobrý liek. Tak nás okrem iného toto Slovo upozorňuje na to, že nie je dobré ísť k cudziemu ohňu. Môžeme sa tam popáliť na duši. Môžu tam byť ľudia, z úst ktorých na nás vyšľahne „plameň“ a my to nezvládneme. – Ak sa ti už niečo také prihodilo, tak polej svoju popáleninu na duši slzami ľútosti. Choď a poraď to aj tým, ktorí majú takúto skúsenosť a nevedia si rady.