Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. apríla 2006

Preukáž dobro Siónu vo svojej priazni! Keď vyslovíme Slovo pravda, tak sa nám v mysli vybaví asi nejaký rovnomenný denník alebo možno televízia a akýsi rečník, ktorý nás presviedča o pravde. Potom sa nám v mysli vybavia možno akési súdy, ktoré sa tiež pokúšajú vyrieknuť v nejakom justičnom procese pravdu. – Asi nikdy by nás však nenapadlo povedať, že Niekto je pravda. Toto myslenie je nám cudzie. Napriek tomu Slovo Božie nám túto predstavu ponúka. Keď pred Piláta židovská náboženská hierarchia postavila Ježiša, tak sa aj Pilát pokúšal poznať pravdu. Mal na to svoje spôsoby. Neboli náboženské, ale boli to spôsoby. Podrobil Ježiša výsluchu a povedal vetu: „Ja nenachádzam na Ňom viny.“ V očiach sveta neurobil naozaj nič, za čo by si zaslúžil trest. To je pravda. Zaslepení náboženskí vodcovia však boli inej mienky. Im vôbec nešlo o pravdu, ale len o ich úrady a moc. To sa ukázalo pri voľbe: „Ježiš alebo Barabáš?“ Takto náboženská hierarchia poprela Pravdu. Za pravdu vyhlásila ľudskú mienku a za lož Toho, ktorý povedal: „Ja som pravda...“ Niekedy mám pocit, že takto to zostalo dodnes... O tom však už popremýšľaj ty sám. Niekoľkokrát si prečítaj týchto pár slov a popremýšľaj.