Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 13. apríla 2006

Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov? Ak pred sebou máme nejakú zložitú úlohu, ktorú nedokážeme zvládnuť, tak zvyčajne hľadáme niekoho, kto by nám s tým pomohol. Ideme za nejakým priateľom alebo spolupracovníkom, či susedom. Keď bude súhlasiť, začneme na niečom spolupracovať. Mnoho sa potom o tej našej spoločnej veci rozprávame a premýšľame. Možno dokonca aj po skončení tohto spoločného projektu môžeme zostať dobrými priateľmi... Apoštol Pavol vo vyznačenom texte spomína tiež výraz spoločenstvo. Hovorí o tom, že máme spoločenstvo, ale myslí tým niečo zvláštne. Toto spoločenstvo nie je založené na tom, čo konáme my, ale na tom, čo vykonal Pán Ježiš. Je založené na Jeho obeti na dreve kríža. Tým, že pijeme s dobrorečením z kalicha – na Jeho pamiatku a lámeme chlieb na Jeho pamiatku vytvárame spoločenstvo s Ním. On je Ten, ktorý nás prijíma do spoločenstva so sebou. A tak je spoločenstvo s Ním niečo úplne iné, ako všetky ostatné ľuďmi vytvorené spoločenstvá, strany, bratstvá a spolky – aj tie nábožensky zafarbené... Lebo ak si v spoločenstve s Ním – potom máš v sebe večný život.