Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. apríla 2006

Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. Ak nám v tomto svete zomrú rodičia tak my, ako ich deti, po nich vždy niečo zdedíme. Môže to byť niečo veľké a vzácne v ľudských očiach, ale i niečo celkom bezvýznamné. Ak je to niečo veľké a vzácne, tak sa zvyčajne tešíme. V opačnom prípade povieme: „To nestojí za reč!“ Nech je to však akokoľvek, pravda je to, že príde raz čas, keď zasa my o všetko toto prídeme, pretože nič z toho nemá kvalitu večného dedičstva... Je len jedno skutočne večné dedičstvo, ale to neprijímame po smrti žiadneho človeka, pretože toto dedičstvo nie je možné nadobudnúť prácou a námahou človeka ani sporením v banke, či investovaním do výnosného hospodárskeho fondu. – Toto večné dedičstvo možno prijať len vierou a to skrze smrť nášho Ježiša Krista. O tom, že máš nejaké pominuteľné, hmotné dedičstvo po rodičoch alebo príbuzných sa môžeš presvedčiť svojimi telesnými očami – či hmatom, o tom, či máš večné dedičstvo sa presvedčíš potom, keď sa zjaví znovu Ten, ktorý vyniesol na kríž tvoje hriechy, a ktorého ty, pevne verím, očakávaš spolu s tými, ktorí Ho očakávajú na spasenie.