Slovak Czech English German Polish

Sobota, 15. apríla 2006

Kto je ako Hospodin náš Boh, na nebi, na zemi? On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko. Keď sa v tomto svete niečo mimoriadne udeje, okamžite sa tam vyberú novinári, aby nám z toho miesta priniesli aktuálne svedectvo. Tak sme svedkami napríklad toho, že v televíznych správach vidíme živé zábery tých udalostí a vidíme tam toho novinára, ktorý nám rozpráva podrobnosti o udalostiach. A my z toho máme takmer taký pocit, akoby sme sami boli svedkami a priamymi účastníkmi tých udalostí. Takejto priamej reportáži z popraviska sa podobá aj dnešné biblické svedectvo. Aj ono je priamo z miesta činu a je od ľudí, ktorí tam skutočne boli a videli všetko na vlastné oči. Je to teda spoľahlivé svedectvo. A ja ti teraz chcem povedať, že to svedectvo je ešte spoľahlivejšie ako sa nazdávaš. Poviem ti, prečo. Všimni si verš 36. Čo je tam napísané? Prečo sa to stalo? – Aby sa naplnilo Písmo. Na Golgote sa stalo to, čo Boh už dávno pripravil – predzvedel – predpovedal a to sa stalo. To sa verne a pravdivo naplnilo. To isté Písmo však hovorí ešte viac. Ono hovorí: „Uvidia, do koho bodli.“ Všetci to raz uvidia! Nie všetci sa však z toho budú tešiť.