Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. apríla 2006

Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Každý z nás počas svojho života prežije neskutočné množstvo vecí a tak by sme vedeli donekonečna rozprávať svoje, či cudzie životné príbehy. A vždy, keď niečo také robíme, máme pocit, že hlavnými hrdinami tých príbehov sme my, ľudia. Preto aj tie príbehy začíname slovami, z ktorých je jasné, že všetko sa to krúti okolo nás. – My sme sa rozhodli, my sme niečo urobili, my sme niečo dokázali, nám sa niečo prihodilo... Jednoducho z každého príbehu a z každého kúta trčí naše – ja... Akoby skutočne na počiatku všetkého diania bolo naše „ja“. Ako studená, nepríjemná sprcha musí potom na nás pôsobiť Božie Slovo, ktoré nám hovorí a ustavične pripomína, že na počiatku všetkého i každého nášho ľudského príbehu nestojí naše „ja“, ale Ten, v rukách ktorého je všetko. On je Pánom. On je počiatok i koniec môjho či tvojho príbehu. Otázka je už len to, či to človek tak jasne vidí a vníma, ako spomínaná Anna v tomto biblickom svedectve. – Ak to ty sám osobne takto nevnímaš, pros Boha, aby ti dal nové duchovné oči. Oči, ktoré by videli ustavične Toho, ktorý je Svätý a konajúci Boh v tvojom živote, ale i všade okolo teba, pretože Jemu patrí všetko – On je Pán.