Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. apríla 2006

Takto vraví Hospodin: Spomínam si na vernosť tvojej mladosti, na lásku tvojich snúbeneckých čias, keď si kráčala za mnou púšťou, krajinou neobsiatou. Napriek viacerým svedectvám o vzkriesení sa učeníci Pána Ježiša báli. Ako premenil Pán Ježiš strach svojich učeníkov k odvážnemu svedeckému životu? Prvý krok: osobne medzi nich prišiel. Jeho vzkriesené telo nepozná prekážky. Druhý krok: v pozdrave „Shalom“ – pokoj im namiesto napomenutia za ich ľudské zlyhanie prináša dokonalý Boží pokoj a odpustenie. Tretí krok: uisťuje ich, že je to On – predtým mŕtvy – teraz vzkriesený Pán. Ukazuje im svoje rany. Jeho rany sú však nielen poznávacie znamenia, ale aj dôkaz, že plná cena aj za ich hriechy je už zaplatená a preto môžu mať „pokoj s Bohom“. Štvrtý krok: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam Vás“. Pán úplne dôveruje svojim učeníkom, že ich viera vo vzkrieseného Pána sa bude rozhlasovať po celom svete (R 1, 8). Piaty krok: Pán dáva schopnosť svojim učeníkom celosvetovo evanjelizovať ľudstvo mocou Ducha Svätého. Milý čitateľ, čitateľka: nemáš strach svedčiť o vzkriesenom Pánovi? Prejdi si týchto 5 krokov v úprimnej modlitbe. Môžeš tak prežiť tú istú premenu ako učeníci za zatvorenými dverami.