Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. apríla 2006

Budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. Po krátkom pobyte v Jeruzaleme odišli učeníci do Galiley tak, ako to Pán Ježiš prikázal ústami troch žien. Vrátili sa do svojho kraja v blízkosti Genezaretského jazera, no bez svojho Majstra. Šimon Peter sa zaklimatizoval prvý: „Idem loviť ryby“. Jeho šiesti kamaráti sa k nemu pridali. Výsledok: nič nechytili. Možno si vtedy pripomenuli Majstrove slová: „Bezo mňa nič nemôžete robiť“ (Ján 15,5). Zažívaš sklamanie zo svojej služby? Nedávno som počul kázeň kazateľa so slzami v očiach, že za dlhé obdobie jeho služby nikto nový neprišiel do zboru a nikto neprišiel k viere v Spasiteľa. Dôvody môžu byť dva: Pán skúša našu vieru, alebo lovíme vo vlastnej sile bez účasti a moci nášho vzkrieseného Pána. Ako lovili učeníci na pokyn vzkrieseného Pána? Do zázračnej siete, ktorá sa nepretrhla ani pri obsahu