Slovak Czech English German Polish

Piatok, 21. apríla 2006

Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť…, lebo ja dúfam v Teba. Včera sme čítali, že vzkriesený Pán Ježiš pripomenul zvláštnym spôsobom Petrovi, aby bol rybárom ľudí (viď Sk 5,10). Má byť evanjelistom, ktorý v Jeho moci, privádza ľudí k úplnej zmene života – ku spaseniu. V dnešnom odseku ho uvádza do ďalšej služby – aby bol pastierom duší a staral sa o ich duchovný rast. Ako veľmi aj dnes naše cirkevné zbory potrebujú dobrých evanjelistov, ale aj verných pastierov, ktorí konajú dušpastiersku službu! Dnes sa tieto dve služby často oddeľujú. Všimnime si, ako Pavol povzbudzuje Timotea, aby súčasne konal službu evanjelistu i službu duchovného pastiera (2.Tim 4,1-5). Kardinálnou podmienkou pre požehnanie oboch týchto služieb je láska k Pánovi Ježišovi. K tejto podmienke smerujú tri otázky pre Petra o jeho láske k Majstrovi. Pán vedel, že Peter svoju lásku k Nemu nepredstiera. Dal mu však príležitosť, aby po trojnásobnom zaprení vyznal verejne trikrát svoju lásku a vernosť k Majstrovi. Majstrove otázky boli citlivé, ale išli zároveň do najtajnejších záhybov Petrovho srdca a svedomia. Peter na tieto tri otázky zrejme nikdy nezabudol. Až potom ho mohol Pán uviesť do apoštolského úradu s výzvou „Nasleduj ma“. Po letištnej ploche vedie lietadlo k pristátiu automobil s nápisom „Nasleduj ma“. Nielen Peter, ale ani my nesmieme na to nikdy zabudnúť.