Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. apríla 2006

Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. Svedectvo skúseného kňaza: Veľmi dobre si pamätám kritický čas v mojej kňazskej službe. Bol som veľmi „vyrušený“ v službe tým, že som sa obzeral na výsledky „požehnania“ iných kňazov v iných cirkevných zboroch. Musím vyznať, že som ich začal nenávidieť a túžil som po tom, aby Pán Boh dal ich dary mne. Pán ma jemne napomenul slovami: „Čo ťa do toho? Ty ma nasleduj!“ (v. 22). Božie Slovo nechce uspokojiť našu zvedavosť, ale chce nám dať moc Ducha Svätého k svedeckej službe. Výzvu k svedectvu nám len Evanjelium Jána pripomína 47–krát. Nerozptyľujme sa ničím iným, než úlohou byť svedkami Pána Ježiša v dnešnej zložitej dobe a v prostredí, kde sa práve nachádzame.