Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. apríla 2006

Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu. V prvej kapitole listu Kolosenským Pavol vyjadruje vyvýšenosť Pána Ježiša Krista. „Lebo Boh uznal za dobré, aby v Ňom prebývala všetka plnosť a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža“ (Kol 1,19-20). Falošní učitelia chceli odviesť od Krista veriacich ľstivými rečami (v. 4), mudráctvom (v. 8) a obriezkou (v. 11). Pavol pripomína kolosenským kresťanom, že boli duchovne múdri, ale skrze vieru v Pána Ježiša sú živí a všetky ich hriechy vymazal svojou krvou (1Pt 1,18-19) a odstránil pribijúc ich dlžobný úpis na kríž. Odpustenie hriechov a nový život v Pánovi Ježišovi nezískame nijak inak, len tak, že ich oľutujeme a vyznáme. Potom však musíme veriť, že ich Pán Ježiš všetky pribil na kríž a viac si na ne nespomenie. Mladý muž žil ľahkovážne a mal veľké dlhy. Otec mu povedal: „Dones všetky dlhy ku mne a ja ich zaplatím.“ Keď ich syn prezeral, povedal si: „O týchto by otec nemal vedieť – kompromitujú ma.“ Otec všetky predložené dlhy zaplatil. Tie zatajené a nezaplatené si vymáhali veritelia. Teraz sa syn bál ešte viac. Otec by to nezniesol, keby sa to dozvedel, že ho podviedol – myslel si a siahol si na život. Vyznal si všetky svoje hriechy Pánovi Ježišovi, alebo len niektoré?