Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. apríla 2006

Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci – znie výrok Hospodinov. Na toho vzhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím Slovom. V kresťanstve existujú prúdy, ktoré preferujú zážitky viery, ktoré majú na vieru „zázračný“ rastový účinok. Koniec koncov nebolo to ináč ani v časoch, keď Syn človeka chodil po zemi. Mnohí Ho vyhľadávali len kvôli zázračnej „show“. Keď však nedokázal „zázračne“ zostúpiť z kríža, opustili Ho. Pán Ježiš však veľmi zdôrazňoval „inú vieru“. Založenú na poslušnosti slovám, ktoré povedal: „Blahoslavení sú tí, ktorí nevideli, ale uverili“, povedal Tomášovi a ostatným, ktorým nielen, že nestačilo vidieť, ale chceli sa doslova dotknúť vzkrieseného Kristovho tela. Mohli by sme parafrázovať toto Slovo a povedať: „Blahoslavení, ktorým stačilo počuť Božie Slovo, aby uverili, poslúchli a urobili, čo bolo treba“. Naša viera v Božie slová a poslušnosť týmto slovám je základom duchovného „zotrvávania v Ňom“. Aj keby prišli doby sucha a naše duchovné zážitky by boli na nule, naša identita má byť pevne opretá o Jeho Slovo a toto Slovo máme rovnako vytrvale a neochvejne oživovať v praxi nášho života. Jeho prikázania pre nás nie sú len približnými doporučeniami a smernicami pre náš život. Jeho Slovo nie je literárnou klenotnicou a Jeho verše starovekou poéziou. Knihy Biblie nie sú zbierkou múdrosti všetkých čias, ani realistickým historickým záznamom mnohých dôb. Sú slovami, ktoré vyšli z úst Boha, a preto sa nikdy nevrátia bez toho, aby vykonali svoje dielo. Priznajme si v tejto dnešnej uponáhľanej dobe, že slová zapísané v Biblii obvykle podceňujeme. Možno na ne nemáme dosť času a možno sa nám tiež zdajú príliš radikálne na túto dobu. Tak potom aj vyzerá „dokonalosť našej lásky“. Aj dnes je vhodný čas na zmenu. Modlitba túto zmenu začína a poslušnosť dokonáva.