Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. apríla 2006

Hospodine,...nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi. Je úžasné vedieť, že ide stále o tú istú lásku. Tou istou kvalitnou a seba obetujúcou láskou mám milovať svojho jediného Boha i svojich bratov z Jeho rodiny. Boh predsa mohol povedať: vyžadujem, aby ste ma milovali tou najlepšou láskou, akú máte - a medzi sebou si žite zo zvyškov, ktoré vám zostanú. Boh je nielen osobnosť Lásky, ale aj Kráľ lásky. Nemá záujem len o naplnenie našich osobných komôrok láskou, ale aj o budovanie kráľovstva lásky. Má záujem aj o rozvoj celého „software“ lásky. Je nielen výborný teoretik, ale tiež expert na prax lásky. Celý tento čierno-biely text hovorí o realite našej pozemskej lásky. Z fyzikálnych skúseností vieme, že tam, kde je svetlo nemôže byť tma a naopak. Jedna veličina vylučuje druhú. V duchovnom svete sa však často usilujeme o porušenie zákonov. Tie platia rovnako presne aj v duchovnej dimenzii: nemýľme sa! Tma nemôže byť svetlom! Ak je tvoj pohľad na brata zašpinený nenávisťou, nemôžeš vidieť Boha čistým pohľadom lásky. Nedá sa to. Láska má iba jednu substanciu. Je žiarivým svetlom! Neutláčaj svetlo lásky tmou. Ak je priestor akéhokoľvek tvojho vzťahu k inému človeku naplnený tmou – nemá láska priestor, kam by prišla. Treba konať! Každý malý moment, ktorý predlžuje vládu tmy, môže mať nedozerné následky na náš život lásky. A nakoniec: nebuď len konzumentom lásky, ale aj jej každodenným distribútorom v kráľovstve, ktorého si predsa občanom.