Slovak Czech English German Polish

Piatok, 28. apríla 2006

Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi. Postmoderná doba je dobou, kedy na tróne sveta zasadla trojica vládcov: liberalizmus, relativizmus a materializmus. Ich programovým cieľom je sekularizácia – odnáboženštenie sveta. Sloboda – znamená to, že na ceste za svojím osobným šťastím ti už dnes nesmie stáť nikto a nič. Relativizmus – zasa to, že už neexistujú žiadne veľké témy. Netreba hľadať veľké pravdy ani riešiť veľké morálne dilemy. Človek je predsa merítkom všetkých hodnôt. Materializmus a jeho globálna sieť hypermarket- -megashopov ľudí zahlcujú obrovskou ponukou konzumu. Božie Slovo však aj tu znova reže ako skalpel. Nedáva nám žiadnu toleranciu! Ak miluješ čokoľvek z tohto sveta, strácaš lásku Otca. Prečo? Pán Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta!“ Iba v Božom kráľovstve sa rodí láska, darí sa jej rásť, rozmáhať. Iba v Božom kráľovstve je láska nespochybniteľnou hodnotou. Na tomto svete je láska utláčaná a pribíjaná na kríž. Je terčom výsmechu, označovaná za slabosť. Akonáhle sa otváram vplyvu sveta v akejkoľvek oblasti jeho pôsobenia, jeho cieľom je zničiť moju lásku. Priamo, či nepriamo. V tej samej chvíli, alebo strategicky, dlhodobo a nezvratne. Pochopte: LÁSKA sa v tomto svete nenosí! Nie je to dosť vidieť? Všetko je to stále viac o žiadosti tela, ľudských očí a pýche a namyslenosti. Svet lásky k živým ľuďom a svet lásky k mŕtvym veciam stoja proti sebe ako dvaja odvekí nepriatelia. Naše dnešné zamyslenie motivuje apoštol lásky Ján. Jeho slová dnes znejú veľmi naivne. Láska je vlastne veľmi naivná. Nepoužíva kalkulačku ani účtovnícke súvahy – má dať – dal. Zamysli sa preto dnes nad zdrojom a charakterom tvojej lásky. Vyviera z prameňa Božieho a zaplavuje tvoje okolie? A druhou otázkou nech je: ako asketicky sa staviaš k ponukám tohto sveta?