Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. apríla 2006

Robte toto: Blahodárne právo vo svojich bránach! Celá naša Európa sa rýchlo mení. Je vyspelá, ekonomicky silná, stále viac sa zjednocuje. Je stále viac kontinentom, ktorý nepotrebuje Boha. A už vôbec nie jediného Boha. Európa si hľadá svojho nového Boha. Ktorý jej nebude brániť v homosexualite, interrupciách, korupcii, liberalizme a materializme. Mám strach z takejto Európy! V minulom storočí porodila dve hrozné vojny, ale zdá sa, že k poučeniu neprišlo. Druhá z nich bola spojená s vyvražďovaním národa na základe rasovej diskriminácie. Vzápätí porodila obludný ateistický režim, ktorý vyvraždil ďalšie desiatky miliónov svojich odporcov. Medzi nimi boli aj kresťania, predstavitelia cirkví, ľudia, ktorí verili v kresťanského Boha – Otca i Syna. Európa je dnes určite kandidátom na hlavný kontinent antikrista. Stále viac popiera Boha. Nechce Ho mať v ústave a nebude sa na neho odvolávať ani v ďalších zákonoch. My však žijeme uprostred kontinentu antikrista. Čo to pre nás, kresťanov, môže znamenať? Zdá sa, že prišiel čas oddelenia skutočných Božích detí od tých formálnych. Tí, skutoční majú Božie pomazanie – Ducha Svätého. Jeho pohľad na veci, Jeho bremeno, Jeho lásku, Jeho hodnotový systém. Tí ostatní kladú dôraz na vonkajšie prázdne formy. Ulrich Parzany počas evanjelizačných kázní v Košiciach v apríli 2005 povedal, že Európa je plná náboženských múzeí. Kostoly cirkví rôznych vierovyznaní sú alarmujúco prázdne. V Európe máme najväčší počet bezkonkurenčne najkrajších kostolov na svete, cirkev tu však rastie najmenej zo všetkých kontinentov. Zároveň je to výzva pre ostatky cirkvi, aby zápasili o záchranu všetkých ľudí. Je to výzva, aká nemá obdobu: v Európe žije 300 miliónov ľudí.