Slovak Czech English German Polish

Apríl

Piatok, 21. apríla 2006

Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť…, lebo ja dúfam v Teba.

Čítať ďalej: Piatok, 21. apríla 2006

Sobota, 22. apríla 2006

Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.

Čítať ďalej: Sobota, 22. apríla 2006

Nedeľa, 23. apríla 2006

Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 23. apríla 2006

Pondelok, 24. apríla 2006

Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v Egypte.

Čítať ďalej: Pondelok, 24. apríla 2006

Utorok, 25. apríla 2006

Rozpomeň sa na dávne časy, uvažuj o rokoch starých pokolení, spytuj sa svojho otca, a oznámi ti, svojich starcov, a povedie ťa!

Čítať ďalej: Utorok, 25. apríla 2006

Streda, 26. apríla 2006

Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci – znie výrok Hospodinov. Na toho vzhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím Slovom.

Čítať ďalej: Streda, 26. apríla 2006

Štvrtok, 27. apríla 2006

Hospodine,...nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi.

Čítať ďalej: Štvrtok, 27. apríla 2006

Piatok, 28. apríla 2006

Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi.

Čítať ďalej: Piatok, 28. apríla 2006

Sobota, 29. apríla 2006

Robte toto: Blahodárne právo vo svojich bránach!

Čítať ďalej: Sobota, 29. apríla 2006

Nedeľa, 30. apríla 2006

Chváľte Ho pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť!

Čítať ďalej: Nedeľa, 30. apríla 2006