Slovak Czech English German Polish

Máj

Pondelok, 01. mája 2006

Beda tým, čo na zlé povedia: dobré, a na dobré: zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu.

Register to read more...

Utorok, 02. mája 2006

Ja som učil chodiť Efrajima, ja som ich brával za ruky, ale nepoznali, že ja som ich uzdravoval.

Register to read more...

Streda, 03. mája 2006

Sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči.

Register to read more...

Štvrtok, 04. mája 2006

Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností.

Register to read more...

Piatok, 05. mája 2006

Prahnú mi oči po Tvojej reči, keď hovorím: Kedy ma potešíš?

Register to read more...

Sobota, 06. mája 2006

Všetko to očakáva od Teba, aby si im načas dával pokrm. Keď im ho dávaš, zbierajú; otváraš ruku, nasýtia sa dobrými vecami.

Register to read more...

Nedeľa, 07. mája 2006

Súd navráti sa opäť k spravodlivosti, za ňou pôjdu všetci úprimného srdca.

Register to read more...

Pondelok, 08. mája 2006

Vtedy poznáš, že ja som Hospodin, v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho.

Register to read more...

Utorok, 09. mája 2006

Ak im predpíšem množstvo príkazov, len za cudzie ich pokladajú.

Register to read more...

Streda, 10. mája 2006

Hospodin ma poslal... vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha.

Register to read more...

KALENDÁR