Slovak Czech English German Polish

Máj

Pondelok, 01. mája 2006

Beda tým, čo na zlé povedia: dobré, a na dobré: zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. mája 2006

Utorok, 02. mája 2006

Ja som učil chodiť Efrajima, ja som ich brával za ruky, ale nepoznali, že ja som ich uzdravoval.

Čítať ďalej: Utorok, 02. mája 2006

Streda, 03. mája 2006

Sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči.

Čítať ďalej: Streda, 03. mája 2006

Štvrtok, 04. mája 2006

Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. mája 2006

Piatok, 05. mája 2006

Prahnú mi oči po Tvojej reči, keď hovorím: Kedy ma potešíš?

Čítať ďalej: Piatok, 05. mája 2006

Sobota, 06. mája 2006

Všetko to očakáva od Teba, aby si im načas dával pokrm. Keď im ho dávaš, zbierajú; otváraš ruku, nasýtia sa dobrými vecami.

Čítať ďalej: Sobota, 06. mája 2006

Nedeľa, 07. mája 2006

Súd navráti sa opäť k spravodlivosti, za ňou pôjdu všetci úprimného srdca.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. mája 2006

Pondelok, 08. mája 2006

Vtedy poznáš, že ja som Hospodin, v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. mája 2006

Utorok, 09. mája 2006

Ak im predpíšem množstvo príkazov, len za cudzie ich pokladajú.

Čítať ďalej: Utorok, 09. mája 2006

Streda, 10. mája 2006

Hospodin ma poslal... vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha.

Čítať ďalej: Streda, 10. mája 2006