Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. mája 2006

Beda tým, čo na zlé povedia: dobré, a na dobré: zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu. Počul som o žene, vdove s dvoma malými chlapcami, ktorá si zobrala za manžela policajta, starého mládenca. Tento bol na chlapcov prísny až panovačný a tak sa medzi nimi nevyvinul zvlášť priateľský vzťah. Dokonca ho nemali radi, hoci nemohli poprieť, že mamu mal veľmi rád a vzorne sa staral o rodinu. Po dlhom čase, keď mal tento otčim narodeniny, objavil sa starší syn doma s blahoželaním a bez dlhých reči mu podal svoj nový občiansky preukaz. Hovorí: „Dal som si zmeniť meno, teraz sa volám ako ty. Je to môj prejav vďačnosti za tvoju lásku ku mne, ku mame a za tvoju vernú starostlivosť. Odpusť, mi, že som to tak v detstve nechápal, ale teraz sa všetko zmenilo. Ešte raz ti ďakujem Otče.“ Ak sa voláš Dieťa Božie, tak sa aj tak správaj. Ak ešte nie si, tak môžeš prísť s vyznaním svojich hriechov. Daj sa očistiť, lebo Otec nebeský len na to čaká. Kúpení sme za vysokú cenu. (1K 6,20)