Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. mája 2006

Sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči. Jeden mladý vzdelaný muž si chcel splniť svoj sen a tak si urobil konečne výlet do Londýna. Stalo sa však to, čo sa stáva v Londýne. Spadla hustá hmla práve vtedy, keď bol ďaleko od hotela. Keď v tej bielej tme šmátral rukami okolo seba, zrazil sa s malým chlapcom. „Pane ste stratený?“ pýtal sa chlapec. „Ak chcete, odvediem vás na miesto kam poviete. Len sa ma chyťte za ruku.“ A tak sa dostali bezpečne do hotela. V hale mu chlapček pri rozlúčke povedal: „Som slepý a preto viem cestu. A viem aj to, že môj Vykupiteľ žije.“ Užasnutý Händel ostal stáť ako prikovaný a oslovený týmto kratučkým svedectvom do rána zložil oratórium Mesiáš. Svedectvom malého chlapca bol svet obohatený o jedno umelecké dielo oslavujúce Pána Ježiša Krista. Nezabudol si milý priateľ pri rozhovore s ľuďmi spomenúť Komu dôveruješ ty? Ak nie, potom nie je niečo v poriadku s tvojím duchovným životom.