Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. mája 2006

Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností. Rád by som povedal osobnú skúsenosť: Stalo sa mi to, keď som mal asi 18 rokov. Cestoval som vlakom a pri prestupovaní som sa v Žiline usadil v skoro prázdnom vagóne smerom na Český Tešín. Bola nedeľa popoludní, bolo mi smutno za domovom a čakal ma týždeň ťažkej práce a tak som si otvoril Bibliu a čítal som si. A v tom pristúpil do vagóna divoko vyzerajúci muž. Prešiel hore-dolu a sadol si na moju nespokojnosť práve oproti mne. Hneď začal: „Čo to čítaš? Kam cestuješ?“ Na moju odpoveď vyjadril radosť: „Tak, to sa teraz budeme rozprávať a rozprávať“. Vytiahol svoju Bibliu a hneď som spozoroval, že ma stránky opotrebované rovnako pri Starom aj Novom Zákone a tým moja pozornosť a strach sa zvýšili na maximum. Býval som totiž v istej slobodárni so Svedkami Jehovovými a oni majú ošúchané rovnako stránky Starého a Nového Zákona, na rozdiel od nás. Keď potom začal hovoriť o bludároch, o cirkvi, spomenul aj Pána Ježiša. Vzal som si Slovo, prečítal 2. a 3. verš z nášho textu a 7. verš z 2. Ep. sv. Jána. Potom som sa ho priamo opýtal: „Je Ježiš Kristus Boh zjavený v tele?“ Odpoveď som dodnes nedostal, len jeho zamrznutý úsmev prezrádzal, že som ho odhalil. Náš rozhovor skončil za 5 minút, namiesto plánovaných 2,5 hodiny. Hoci mám teraz už 63 rokov, stále mám živý pocit radosti z tohto víťazstva, hoci tohto človeka mi je ľúto. -- Tak mi napadli otázky: „Poznáš dobre Božie Slovo? Vieš počúvať a potom v pravý čas aj povedať?“ Žijeme v dobe, kedy je veľmi dôležité poznať Božie Slovo a dôverovať mu. Duch Svätý nám pripomenie v pravý čas, čo máme povedať, ak sme boli predtým pozornými poslucháčmi.