Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. mája 2006

Všetko to očakáva od Teba, aby si im načas dával pokrm. Keď im ho dávaš, zbierajú; otváraš ruku, nasýtia sa dobrými vecami. Dovoľte mi citát z jedného časopisu, ktorý ma veľmi oslovil. „Boh nemôže klamať ani podvádzať. Keby sa Pán Ježiš druhýkrát už na Zem nevrátil, bol by (mierne povedané) podvodník. Pretože je to nezlučiteľné s Jeho pozemským životom a zasľúbeniami, s Jeho božským správaním, je absolútne vylúčené, aby klamal. Skutočnosť, že povedal, že sa vráti – trvá.“ (T.L. a Tomas Ice). Ľudia sa hnevajú na Pána Boha za to, že toľko nevinných ľudí zomiera pri živelných katastrofách, vo vojnách, hladom... A nejako prepočuli, že Pán Ježiš to predpovedal v súvislosti so svojím Druhým príchodom. - Sme ako tie dve ženy, čo sa viezli v kabriolete po horskej ceste a kochali sa pohľadom dole na more a vľavo zase na krásne hory. Zrazu zo zatáčky oproti vybehlo auto - len-len že sa minuli. Z jeho otvoreného okienka šofér na nich zakričal: „Kravy!“ Tieto dámy sa strašne urazili. Dupli na plyn a – za zatáčkou vrazili do stáda kráv. Potom pri rozbitom aute a zranených kravách hľadali vinníka zodpovedného za svoju situáciu. - V tejto dobe treba brať vážne slová Pána Ježiša o Jeho Príchode. Treba byť smelý vo viere, láske a svedectve, aby si nedopadol/la ako jedna z tých bláznivých panien, ktoré vedeli, že príde ženích, ale sa na to nepripravili.