Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. mája 2006

Súd navráti sa opäť k spravodlivosti, za ňou pôjdu všetci úprimného srdca. našou modlitebňou bola záhradka a niekto tam posadil ružu. Pretože začala vädnúť a nakláňať sa, tak niekto zatĺkol kolík vedľa nej a ružu oň priviazal. Čo sa však stalo, s tým nikto nerátal: Asi za týždeň som si všimol, že ruža celkom vyschla a kolík vyrašil krásnymi zelenými výhonkami. Bol totiž z vŕby, no a tento vnútorný život sa na rastlinkách prejavil. Ruža vyschla a vŕba ožila. -- Aj ľudia hovoria, že čo na srdci, to na jazyku, alebo: akých máš priateľov, taký si aj ty. Na čo sa často pozeráme, čomu sa najviac venujeme, takí sme aj my. Ak sa pozeráš často do Božieho Slova, na tvár Pána Ježia, akoby do zrkadla, potom sa meníš na Jeho obraz a tento Jeho život bude vidieť aj na tebe (2K 3,18 a 4,10). Ak sa pozeráš na zlé veci, časom to bude vidieť na tebe celkom zjavne. - V jednom veľkom meste zastavilo predo mnou na križovatke malé športové auto. Vzadu mal nalepenú rybičku (znak kresťanov) a v nej nápis SATAN. Vedľa nej bola nálepka s nápisom: „Žijem vo vzbure proti svojim rodičom.“ Za volantom sedel strapatý mládenec a zjavne sa netajil so svojím vnútorným životom. -- Dnes je nedeľa, pamiatka vzkriesenia a je to dobrý čas na prehĺbenie viery, nádeje a lásky. Len: Ako dlho to bude z nás vyžarovať? Deň? Dva? Alebo celý týždeň?