Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. mája 2006

Vtedy poznáš, že ja som Hospodin, v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho. Výrok: „Operácia sa podarila, ibaže zomrel pacient...“, znie posmešne. Predsa, ak ho aplikujeme na kresťanskú vieru a lásku, vystihuje hlbokú pravdu: Vieru a lásku nemožno zdarne oddeliť bez tragických následkov. Každý pokus oddeliť neoperovateľné siamské dvojčatá: vieru v Krista a lásku k ľuďom, nevyhnutne končí tragédiou. Bez konkrétnych skutkov lásky k blížnym zostane vyznávanie viery v Krista iba medovými rečami. Bez čerpania zo zdroja viery – Božieho SLOVA, Ježiša Krista, sa však aj tí v láske najhorlivejší rýchlo vyčerpajú, unavia, vyhoria. Nie náhodou Ján, apoštol lásky, napomína, aby sme nemilovali Slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo (1J 3,18) a Pavol, apoštol viery vyžaduje, aby viera bola činná skrze lásku (G 5,6b). Oddeľovanie neoperovateľných siamských dvojčiat - viery v Krista a lásky k ľuďom, sa vo svete nevery a nelásky nemôže skončiť víťazstvom. Ktosi správne napísal, že ide o to, aby naša viera - zakotvená v Ježišovi Kristovi - mala „nebeskú“ silu a súčasne „pozemský“ dopad a naša láska - zakotvená v Ježišovi Kristovi - mala nebeský dopad a zároveň pozemskú silu.