Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. mája 2006

Hospodin ma poslal... vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha. Akú istotu máme vo svete, v ktorom teroristický útok v priebehu pár minút zmení hrdé mrakodrapy na ruiny? V ktorom následkom cunami, či zemetrasenia v momente zahynú desaťtisíce ľudí? Čoho sa chopiť, dobrého cieľa, ale zlá – na scestie. (ES 250) keď diagnóza vášho dospievajúceho dieťaťa alebo iného blízkeho človeka znie: rakovina? Zdá sa, že pravda je na strane tých, ktorí tvrdia, že máme len 2 istoty: povinnosť platiť dane a zomrieť. Autor 1. Jánovho listu píše svoje riadky veriacim v Ježiša Krista, aby (sme) vedeli - mali istotu, že v Božom Synovi máme večný život. – Spoločenstvo s milujúcim Bohom, ktoré ani smrť nepreruší. Pre túto lásku sa smieme s dôverou obracať na Pána – nepochybovať, že keď sa modlíme, Boh nemá „zapnutý odkazovač“, ale počúva naše prosby a podľa svojej vôle – zamýšľajúcej pre nás vždy to najlepšie – sa k nim aj priznáva. Vypočuté modlitby sú práve jedným zo znamení, že neviditeľná Božia láska nie je iba čímsi abstraktným. I v neistom svete sa je čoho chopiť! Len nezameňme navonok tak krehké istoty, akými sú Božie sľuby – za akékoľvek hmotné či myšlienkové náhrady, zaberajúce miesto, ktoré náleží jedine dôvere v živého Boha.