Slovak Czech English German Polish

Utorok, 16. mája 2006

Božia cesta je dokonalá. Najväčším problémom mnohých pri čítaní tejto časti Jonášovho proroctva je, či mohla nejaká ryba prehltnúť Jonáša celého tak, aby mohol prežiť v jej útrobách tri dni a potom živý odísť do Ninive. To je skutočne vážny problém, ktorý nevieme vyriešiť. Najlepšie bude, ak jeho riešenie prenecháme na Pána Boha. On to vedel vyriešiť vtedy, a raz nám to bude vedieť uspokojivo vysvetliť. O tom je vlastne celá táto kapitola. Lepšie je čím skôr pochopiť, že Pán Boh má najlepšie riešenia. Nebojme sa, nemusíme pritom prísť o zdravý rozum! To skôr Jonáš prišiel o zdravý rozum, keď sa rozhodol konať proti Božej vôli. Keby bol na začiatku poslúchol, mohol zdravý rozum používať celou cestou do Ninive aj v meste samotnom. Takto najprv musel zasiahnuť Pán Boh, aby sa veci dostali do správnych koľají. Tak sa môžeme i pre dnešný deň rozhodovať žiť podľa Božej vôle pritom mať priestor aj pre zdravý rozum, aj pre srdce plné citov. Alebo sa môžeme rozhodnúť proti Bohu. Nikde však nemáme záruku, že Pán Boh práve teraz a kvôli nám bude konať jonášovské zázraky. Na adresu tých, ktorí nechceli poslúchať Božie Slovo, ale čakali samé zázraky a znamenia, Pán Ježiš povedal tvrdé slová kritiky. Dôverujme Božiemu Slovu, v ňom je vyslobodenie.