Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. mája 2006

Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa celým srdcom obrátia ku mne. Poznám veľa rôznych manželských párov. Pri pozorovaní života niektorých z nich si občas pomyslím - žiť s týmto človekom, na to treba Božskú trpezlivosť. Napriek tomu tí ľudia spolu žijú aj dlhé desaťročia. Niektorí by si zaslúžili medailu za trpezlivosť. Možno občas používame podobné slovné vyjadrenie. Som si však istý, že žiaden človek nedokáže ani zďaleka naplniť mieru skutočnej Božskej trpezlivosti. Vezmime len príklad Jonáša - koľko trpezlivej vychovávateľskej práce Pán Boh na ňom preukazuje? Lenže to je len jeden človek, Jonáš. Hneď vedľa neho máme davy, státisíce hriešnych, teraz kajajúcich sa Ninivčanov. Niekedy si uvedomím, koľko nás je ľudí na svete a koľko toho za jeden jediný deň navymýšľame. Na to všetko sa Pán Boh díva. To všetko znášať?! Bolo by jednoduchšie nás potrestať a mať pokoj. Božie riešenie je však iné - Božská trpezlivosť. On sa o nás stará, vychováva nás, premieňa, usmerňuje. Všetko pre našu záchranu. Nebolo by lepšie čím skôr poslúchnuť? Skúsme na to dnes dať pozor a nenaťahovať Božskú trpezlivosť až do krajnej miery, v ktorej dosiahneme jej hranice a za nimi bude nasledovať rovnako pravdivý a možný Boží súd! Lebo aj takáto hranica existuje!