Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. mája 2006

Dostihli ma moje viny, takže ich ani prezrieť nemôžem. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc! Od nás kresťanov sa v globáli očakávajú samé láskavé a krásne slová a skutky. Celkom oprávnene. Boh je láska a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Túto pravdu nikto nezmenil. A predsa je na mieste aj tvrdé Slovo apoštola Pavla. Dokonca dvakrát za sebou preklína toho, kto by zvestoval iné evanjelium, ako to, ktoré je pravé a správne. Prečo tie tvrdé slová? Práve pre veľkosť a velebnosť Ježiša Krista. Pre neopakovateľnú úlohu Jeho obete. Pavol stretol Ježiša Krista pred Damaskom. Zažil veľkosť Jeho slávy a moci. Videl, ako Jeho prítomnosť mení životy ľudí. Ježiš a Jeho obeť na kríži boli jediným hnacím motorom znovuzrodenia a nového života. Ak sa ktokoľvek pokúšal to nahradiť nejakou inou, ľudsky vyšpekulovanou, myšlienkou, schémou alebo systémom, Pavol neznesie takéto zatemňovanie pravdy. Nezatemňujme si ani my čistý pohľad na Krista. Hľaďme na Neho dnes ako na jediný základ nášho životného šťastia, i večného spasenia. Nevytvárajme si Krista alebo kresťanstvo na svoj obraz!