Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. mája 2006

Lebo Hospodin, váš Boh, prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. Preto milujte cudzinca. V jednej lekcii pre deti sa hovorí, že Slovo Božie je ako zrkadlo. Zrkadlo je ináč veľmi dobrá vec. Vďaka nemu sa vyhneme blamáži, môžeme sa skontrolovať, vidíme správny obraz, ako vlastne vyzeráme. Práve tak je to s Božím Slovom. Učí nás vidieť seba samých takých, akí sme. Pavol mal o sebe najprv veľmi vysokú mienku. Vzdelaný, zbožný, horlivý atď., samé dobré veci. Po obrátení sa ku Kristovi všetko toto považoval za smeti. A svoj život končí vyznaním: „Kristus prišiel spasiť hriešnikov, medzi nimi som ja prvý.“ Toto poznanie znamenalo zároveň jeho záchranu. Pozerajme do zrkadla Božieho Slova, aby sme videli pravdu o sebe. To je jediná cesta k záveru, ktorým končí Pavol túto časť listu: „A oslavovali Boha za mňa.“ Skúsme dnes myslieť na to, za ktoré veci z nášho života by mali naši blížni oslavovať Pána Boha.