Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. mája 2006

Hospodin svoju milosť vo dne posiela, v noci je pri mne Jeho pesnička, modlitba k Bohu môjho života. V našej krajine žijeme v súčasnosti v časoch svoje postavenie? Dnes máme slobodu vyznania. Zajtra ju nemusíme mať. Bdejme a modlime sa vytrvalo, aby naša viera zostala neochvejná. značnej náboženskej slobody. Aj v dnešnú nedeľu sa Božie Slovo káže v tisíckach kostolov, zaznieva dokonca verejne z rozhlasu, z televíznej obrazovky. Na mnohých celkom civilných miestach - v kluboch, v zasadačkách, v parkoch sa stretávajú veriaci ľudia a slobodne prejavujú svoju vieru nielen pre seba, ale aj s možnosťou hovoriť o Bohu iným. Ako odlišne znejú slová z listu apoštola Pavla, ktorý sa kvôli zvestovaniu Slova dostal do väzenia! Ani takýto útlak sa však pre neho nestal dôvodom nevery, či malomyseľnosti. Naopak. Ešte viac povzbudzuje spoluveriacich. A čo, keby dnes pred kostolom stál tajný policajt, ktorý by si nás zapisoval, či ideme na služby Božie? Zmenilo by to naše odhodlanie vstúpiť do chrámu? Alebo keby nám v zamestnaní zakazovali hovoriť verejne o tom, že sme kresťania, hovoriť o našej viere, o Božích predstavách mravnosti? Stiahli by sme sa, len aby sme si zachovali