Slovak Czech English German Polish

Utorok, 30. mája 2006

Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno. Počiatočné nadšenie sa však veľmi rýchlo stratí. Tak to bolo aj s galatskými kresťanmi, ktorým apoštol Pavol zvestoval evanjelium o Božej láske. Posolstvo o Ježišovi Kristovi, ktorý za nich zomrel na kríži, ktorý ich zachránil, prijali s radosťou a nadšením. Ich nadšenie však postupne vystriedal pocit, že Božiu lásku si musia zaslúžiť. Že rozhodujúce je dodržiavať náboženské predpisy a zákony. A tak sa z ich životov vytrácala pravá radosť, pretože zákon bez evanjelia vzbudzuje v ľuďoch pocit viny a pripravuje ich o vedomie, že sú milovaní. A ľudská snaha zbaviť sa tohto pocitu viny vlastnými silami – svojou zbožnosťou – situáciu ešte zhoršuje. Zákon nám ukazuje len to, ako hlboko sme klesli, ale evanjelium nás povzbudzuje vedomím, ako ďaleko sme sa dostali vďaka tomu, čo pre nás urobil Ježiš Kristus.