Slovak Czech English German Polish

Máj

Štvrtok, 11. mája 2006

Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí?

Register to read more...

Piatok, 12. mája 2006

Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú!

Register to read more...

Sobota, 13. mája 2006

Vráť sa, ó Hospodine! Dokedy…? Zmiluj sa nad svojimi sluhami!

Register to read more...

Nedeľa, 14. mája 2006

Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa!

Register to read more...

Pondelok, 15. mája 2006

Ámos povedal: Hospodine, Pane, odpusť! Ako obstojí Jákob, veď je primalý? I oľutoval to Hospodin. Nestane sa! riekol Hospodin.

Register to read more...

Utorok, 16. mája 2006

Božia cesta je dokonalá.

Register to read more...

Streda, 17. mája 2006

Lebo si bol si pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou; lebo dych ukrutníka je ako zimný dážď.

Register to read more...

Štvrtok, 18. mája 2006

Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa celým srdcom obrátia ku mne.

Register to read more...

Piatok, 19. mája 2006

Dostihli ma moje viny, takže ich ani prezrieť nemôžem. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc!

Register to read more...

Sobota, 20. mája 2006

Lebo Hospodin, váš Boh, prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. Preto milujte cudzinca.

Register to read more...

KALENDÁR