Slovak Czech English German Polish

Máj

Štvrtok, 11. mája 2006

Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí?

Čítať ďalej: Štvrtok, 11. mája 2006

Piatok, 12. mája 2006

Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú!

Čítať ďalej: Piatok, 12. mája 2006

Sobota, 13. mája 2006

Vráť sa, ó Hospodine! Dokedy…? Zmiluj sa nad svojimi sluhami!

Čítať ďalej: Sobota, 13. mája 2006

Nedeľa, 14. mája 2006

Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa!

Čítať ďalej: Nedeľa, 14. mája 2006

Pondelok, 15. mája 2006

Ámos povedal: Hospodine, Pane, odpusť! Ako obstojí Jákob, veď je primalý? I oľutoval to Hospodin. Nestane sa! riekol Hospodin.

Čítať ďalej: Pondelok, 15. mája 2006

Utorok, 16. mája 2006

Božia cesta je dokonalá.

Čítať ďalej: Utorok, 16. mája 2006

Streda, 17. mája 2006

Lebo si bol si pevnosťou slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou; lebo dych ukrutníka je ako zimný dážď.

Čítať ďalej: Streda, 17. mája 2006

Štvrtok, 18. mája 2006

Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa celým srdcom obrátia ku mne.

Čítať ďalej: Štvrtok, 18. mája 2006

Piatok, 19. mája 2006

Dostihli ma moje viny, takže ich ani prezrieť nemôžem. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc!

Čítať ďalej: Piatok, 19. mája 2006

Sobota, 20. mája 2006

Lebo Hospodin, váš Boh, prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. Preto milujte cudzinca.

Čítať ďalej: Sobota, 20. mája 2006