Slovak Czech English German Polish

Máj

Nedeľa, 21. mája 2006

Hospodin svoju milosť vo dne posiela, v noci je pri mne Jeho pesnička, modlitba k Bohu môjho života.

Čítať ďalej: Nedeľa, 21. mája 2006

Pondelok, 22. mája 2006

Mnohí hovoria: Kto nám dá vidieť dobré veci? Pozdvihni na nás, Hospodine, svetlo svojej tváre.

Čítať ďalej: Pondelok, 22. mája 2006

Utorok, 23. mája 2006

Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my Teba očakávame!

Čítať ďalej: Utorok, 23. mája 2006

Streda, 24. mája 2006

Kiežby bol všetok Hospodinov ľud samí proroci; kiežby dal na nich Hospodin svojho ducha!

Čítať ďalej: Streda, 24. mája 2006

Štvrtok, 25. mája 2006

Zavlažuješ vrchy zo svojich siení; zem nasýti sa ovocím Tvojich diel.

Čítať ďalej: Štvrtok, 25. mája 2006

Piatok, 26. mája 2006

Postavil si si Najvyššieho za útulok.

Čítať ďalej: Piatok, 26. mája 2006

Sobota, 27. mája 2006

Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa odváži prieť sa so mnou?

Čítať ďalej: Sobota, 27. mája 2006

Nedeľa, 28. mája 2006

Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť.

Čítať ďalej: Nedeľa, 28. mája 2006

Pondelok, 29. mája 2006

Všetko, čo sa páči Hospodinovi, činí na nebi aj na zemi, v moriach a všetkých hlbinách.

Čítať ďalej: Pondelok, 29. mája 2006

Utorok, 30. mája 2006

Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno.

Čítať ďalej: Utorok, 30. mája 2006