Slovak Czech English German Polish

Máj

Nedeľa, 21. mája 2006

Hospodin svoju milosť vo dne posiela, v noci je pri mne Jeho pesnička, modlitba k Bohu môjho života.

Register to read more...

Pondelok, 22. mája 2006

Mnohí hovoria: Kto nám dá vidieť dobré veci? Pozdvihni na nás, Hospodine, svetlo svojej tváre.

Register to read more...

Utorok, 23. mája 2006

Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my Teba očakávame!

Register to read more...

Streda, 24. mája 2006

Kiežby bol všetok Hospodinov ľud samí proroci; kiežby dal na nich Hospodin svojho ducha!

Register to read more...

Štvrtok, 25. mája 2006

Zavlažuješ vrchy zo svojich siení; zem nasýti sa ovocím Tvojich diel.

Register to read more...

Piatok, 26. mája 2006

Postavil si si Najvyššieho za útulok.

Register to read more...

Sobota, 27. mája 2006

Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa odváži prieť sa so mnou?

Register to read more...

Nedeľa, 28. mája 2006

Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť.

Register to read more...

Pondelok, 29. mája 2006

Všetko, čo sa páči Hospodinovi, činí na nebi aj na zemi, v moriach a všetkých hlbinách.

Register to read more...

Utorok, 30. mája 2006

Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno.

Register to read more...

KALENDÁR